Entrades

Mínimes d’hivern i estiu

Documents que es poden considerar històrics, amb les marques que es demanaven als anys 80: marques mínimes d’hivern de l’any 1983 en piscina de 25 m i les mínimes d’estiu de 1984 en piscina de 50 m.

Mínimes hivern de 1983

Mínimes estiu de 1984

Aquests documents, i altres que anirem publicant, eren de Vicenç Jaume. La seva germana Magdalena ens ho ha fet arribar com a curiositat dels canvis que s’han anat produint al llarg del temps.

Vicenç Jaume va estar molt lligat al Club Natació Palma i exercí d’entrenador durant una bona temporada, mentre combinava els estudis de ciències empresarials amb la seva gran passió: l’esport.

En aquesta foto el podeu veure amb el grup de nedadors que entrenava. Alguns d’ells segur que els reconeixereu!

Vicenç Jaume amb el grup de nedadors

A la foto, d’esquerra a dreta:
Drets: Vicenç Jaume, Xisco Coll, Claudio del Puerto, José Maria Sandin, Bernat Sastre, Enrique Gallango i Bernat Urbano
Asseguts: Marcelo Cuartero, Pere Galiana, Marta Sastre, Cristina Terrasa, Joan Coll i David Atienza.
També formavan part d’aquest grup Maria Martínez i Mariluz Bujosa, que justament aquest dia de la foto no anaren a l’entrenament.

Vicenç ens va deixar l’any 2001 a l’edat de 39 anys a causa d’una greu malaltia.

Aquesta entrada ha estat possible gràcies a:
– Vicenç Jaume
– Magdalena Jaume
– Mª Jesús Sastre