INFORMACIÓ IMPORTANT


Mentre duri l’estat d’alarma i fins que no es permeti tornar a obrir les instal·lacions esportives i piscines, tots els cursets i activitats dirigides queden suspeses.

Així mateix es recorda que no es passarà el cobrament de cap quota durant aquest temps ….

# queda’t a casa

AVÍS IMPORTANT

Fins el cessament de l’estat d’alarma actual el Club Natació Palma no cobrarà les cuotes mensuals corresponents als cursillistes, nedadors i abonats.