Duració del curs:
de l’1 de setembre al 30 de juny
Duració de totes les classes: 40 minuts

Matricula tots els cursets: 30 € Els majors de 65 anys no paguen matricula. Els abonaments fixes no paguen matricula y tenen un descopmte de 6,00€ mensuals per curset si hi van 2 ò més dies i 3 € si hi van 1 dia.
Els abonats temporals no tenen descompte

Proves de Nivell: de dilluns a dijous a les 17:00 i a les 19:30 h.
Cursets d’adults MATINALS i Aqua-gym MATINAL : veure Abonaments matinals

Cursets d’adults HORABAIXA : veure Abonaments cursets adults horabaixa

Iniciació (de dos anys i mig a quatre anys)

Dies Horari Quota mensual
2 DIES (DIMARTS-DIJOUS/DILLUNS-DIMECRES)17:15H Y 18:00H 68,00 €
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:15H Y 18:00H 45,00 €
DISSABTES 10:15H Y 11:00H 48,80 €

Infantil (de cinc anys a dotze anys)
Dies Horario Quota mensual
3 DIES (DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES)17:15 H Y 18:00 H 61,00 €
2 DIES (DIMARTS-DIJOUS/DILLUNES-DIMECRES) 17:15 H Y 18:00 H 57,00 €
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:15 H Y 18:00 H 44,50 €
DISSABTES 10:15 H Y 11:00 H 48,80 €

Pre-junior i junior (de dotze anys a divuit anys)
DiesHorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA18:45h A 19:25 h44,50€
DOS DIES A LA SETMANA 18:45h a 19:25 h58,50€
TRES DIES A LA SETMANA 18:45h a 19:25 h66,60€

Adult (a partir de divuit anys) veure també informació Abonaments Matinals I Abonaments Cursets Adults Horabaixa

Aqua-gym veure també informació Abonaments Matinals
Dies HorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA (DE DILLUNS A DIVENDRES)10:15H 35,00€1 DIA A LA SETMANA (DE DILLUNS A DIJOUS)11:00 H35,00€

¡Ayúdanos Compartiendo!