Duració del curs:
de l’1 de setembre al 30 de juny
Duració de totes les classes: 40 minuts

Matricula de tots els cursets: 35€ Els majors de 65 anys no paguen matricula. Els abonaments fixes no paguen matricula i tenen un descopmte de 6€ mensuals per curset si hi van 2 ò més dies, i de 3€ si hi van només 1 dia.
Els abonats temporals no tenen descompte

Proves de Nivell: de dilluns a dijous a les 16:30h.
Cursets d’adults MATINALS i Aqua-gym MATINAL : veure Abonaments matinals

Cursets d’adults HORABAIXA : veure Abonaments cursets adults horabaixa

Iniciació (de dos anys i mig a quatre anys)

Dies Horari Quota mensual
2 DIES (DIMARTS-DIJOUS/DILLUNS-DIMECRES)17:10h i 18:00h 68,00 €
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:00h i 18:00h46,00 €
DISSABTES 10:20h i 11:00h50,00 €

Infantil (de cinc anys a dotze anys)
Dies Horario Quota mensual
2 DIES (DILLUNS-DIMECRES-DIMARTS/DIJOUS)17:10 h i 18:00 h 68,00€
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:10 h i 18:00 h 46,00€
DISSABTES 10:20 h Y 11:10 h50,00€

Pre-junior i junior (de dotze anys a divuit anys)
DiesHorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA18:50h 46,00€
DOS DIES A LA SETMANA 18:50h 68,00€

Adult (a partir de divuit anys) veure també informació Abonaments Matinals I Abonaments Cursets Adults Horabaixa

Aqua-gym veure també informació Abonaments Matinals
Dies HorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA (DE DILLUNS A DIVENDRES)10:15H 35,00€1 DIA A LA SETMANA (DE DILLUNS A DIJOUS)11:00 H35,00€