Nivell Iniciació (De 2,5 a 4 anys)

Periodicitat setmanalHorariQuota mensual
Un dia
(de dilluns a divendres)
17:15 – 17:55
18:00 – 18:40
48,50 €
Dos dies
(de dilluns a divendres)
17:15 – 17:55
18:00 – 18:40
71 €
Dissabte

10:15 – 10:55
11:00 – 11:40
11:45 – 12:25
52 €

Nivell Infantil (De 5 a 12 anys)

Periodicitat setmanalHorariQuota mensual
Un dia
(de dilluns a divendres)
17:15 – 17:55
18:00 – 18:40
48,50 €
Dos dies
(de dilluns a divendres)
17:15 – 17:55
18:00 – 18:40
71 €
Dissabte

10:15 – 10:55
11:00 – 11:40
11:45 – 12:25
52 €

Nivell Junior (De 12 a 18 anys)

Periodicitat setmanalHorariQuota mensual
Un dia
(de dilluns a divendres)
18:45 – 19:2548,50 €
Dos dies
(de dilluns a divendres)
18:45 – 19:2571 €
Dissabte

9:30 – 10:1052 €