TEMPORADA 2021-2022

1- Primera Jornada de Lliga Benjamí (31/10/2021) (A. Siquier)

2- Segona Jornada de Lliga Benjamí (4/12/2021) (J. Santos)

3- Tercera Jornada de Lliga Benjamí (16/01/2022) (J. Santos)

4- Quarta Jornada de Lliga Benjamí (26/02/2022) (J. Santos)

Trofeu Club Natació Palma- Sampol (22/01/2022) ( A. Siquier)

Primera Jornada I Trofeu Social (28/01/2022) (J. Santos)


TEMPORADA 2020-2021

1- Primera Jornada de Lliga Benjamí, (31/10/2020) (J. Santos)

2- Segona Jornada de Lliga Benjamí (14/03/2021)  1    2    (J.Santos)

3- Tercera Jornada de Lliga Benjamí (11/04/2021) (J. Santos)

4- Quarta Jornada de Lliga Benjamí (23/05/2021) (Gabri Rosselló)

5- Cinquena Jornada de Lliga Benjamí (13/06/2021) (J. Santos)

6- Sisena Jornada de Lliga Benjamí (27/06/2021) (J. Santos)