Quotes abonaments

  • Matricula d’Inscripció: 40,00 € (gratuit per a majors de 65 anys).
  • Abonament Individual: 30,00 € (mensual).
  • Abonament Familiar: 50,00 € (mensual);  inclou matrimoni i fills menors de 18 anys.

       Tots els abonats poden utilitzar la piscina durant les hores de bany lliure. 

          Documentació necessària per a fer la inscripció:

  • Una foto grandària carnet per persona.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del llibre de família (únicament pels abonats familiars).
  • Dades bancàries

El pagament de la matrícula i la primera mensualitat s’efectuarà a l’inscriure’s a l’oficina, les següents mensualitats per domiciliació bancària, causant baixa del Club a la segona devolució de la quota sense motiu justificat.