Primera Jornada de Lliga Benjamí (31/10/2020)

Segona Jornada de Lliga Benjamí (14/03/2021)

Tercera Jornada de Lliga Benjamí (11/04/2021)

Quarta Jornada de Lliga Benjamí (23/05/2021)

Cinquena Jornada de Lliga Benjamí (13/06/2021)

Sisena Jornada de LLiga Benjamí (27/06/2021)

______________________________________________________

Classificació NAcional per Clubs Categoria Benjamí. (RFEN)

Resultats Nacionals per Proves Categoria Benjamí. (RFEN)

Resultats NAcionals Categoria Benjamí Masculí. Any 2009. (Suma puntuació FINA de les vuit millors proves). (RFEN)

Resultats Nacionals Benjamí Masculí. Any 2010.(Suma puntuació FINA de les vuit millors proves). (RFEN)

Resultats Nacionals Categoria Benjamí Femení. Any 2011. (Suma puntuació FINA de les vuit millors proves). (RFEN)

Resultats Nacionals Categoria Benjamí Femení. Any 2012. (Suma puntuació FINA de les vuit millors proves). (RFEN)