Abonaments

Matinal

Abonament Matinal

Preu abonament Individual 58,00 € (mensuals)

Els abonaments  inclouen:
-ACCÉS A LA PISCINA EN HORARI DE BANY LLIURE

De dilluns a divendres    08:30 a 15:00 H.

Dissabtes                        15:00 H. A 21.00 H.

Diumenges i festius       08:00 H. A 20:00 H.

-ACCÉS IL·LIMITAT A LES CLASSES DE NATACIÓ:

08:45 Dilluns a dijous

09:30 Dilluns a divendres

-ACCÉS ILIMITAT A CLASSES DE AGUAGYM

10:15 Dilluns a dijous

-SALA MAQUINES GIMNÀS WOMEN

11:00 a 15:00 Dilluns a divendres

Fixos

Abonaments fixos

Matricula d’Inscripció: 30,00 €
Abonament Individual: 26,00 € (mensual)
Abonament Familiar: 38,50 € (mensual)

Horari de bany lliure

JULIOL
De dilluns a divendres de 7:00h a 17:00h
dissabtes, diumenges i festiusde 08:00h a 21:00h
AGOST
De dilluns a divendresde 07:00h a 22:00h
Dissabtes, diumenges i festiusde 08:00h a 21:00h
SETEMBRE
De dilluns a divendresde 07:00h a 17:00h
Dissabtesde 08:00h a 21:00h
Dimenges i festiusde 08:00h a 20:00h
DE OCTUBRE A JUNY
De dilluns a divendresde 07:00h a 16:30h
Dissabtesde 08:00h a 21:00h
Diumenges i festiusde 08:00h a 20:00h

– L’abonament familiar inclou matrimoni i fills menors de 18 anys.
– Els abonats poden utilitzar la piscina durant les hores de bany lliure i a més tenir un descompte en totes les activitats que es duguin a terme.
– El pagament de la matrícula i la primera mensualitat s´efectuarà al inscriure’s a l´oficina, les següents mensualitats per domiciliació bancària, causant baixa del Club a la segona devolució de la quota sense motiu justificat.
– Els majors de 65 anys no paguen matrícula.

Documentació necessària:
– Dues fotos grandària carnet per persona
– Fotocòpia del D.N.I
– Fotocòpia del llibre de família (únicament els abonats familiars)
– Dades bancàries

Temporals

Abonaments Temporals

D’octubre a maig

ABONAMENT MENSUAL
Individual 41,00€
Familiar 63,00€
ABONAMENT BIMENSUAL
Individual 76,25 €
Familiar 110,50 €
ABONAMENT TRIMESTRAL
Individual 105,00 €
Familiar 140,50 €
ABONAMENT SEMESTRAL
Individual 165,00 €
Familiar 234,00 €

Horari de bany lliure:

JULIOL
De dilluns a divendres de 7:00h a 17:00h
dissabtes, diumenges i festiusde 08:00h a 21:00h
AGOST
De dilluns a divendresde 07:00h a 22:00h
Dissabtes, diumenges i festiusde 08:00h a 21:00h
SETEMBRE
De dilluns a divendresde 07:00h a 17:00h
Dissabtesde 08:00h a 21:00h
Dimenges i festiusde 08:00h a 20:00h
DE OCTUBRE A JUNY
De dilluns a divendresde 07:00h a 16:30h
Dissabtesde 08:00h a 21:00h
Diumenges i festiusde 08:00h a 20:00h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
– Dues fotos grandària carnet per persona
– Fotocòpia del D.N.I
– Fotocòpia del llibre de família (únicament els abonaments familiars)

-L’abonament familiar inclou matrimoni i fills menors de 18 anys.
-Els pagaments es fan per avançat als inscriure’s

– Sense ser abonat es pot accedir a la piscina:
Preu tiquet d’entrada:4,00 €.
Bons de 10 tiquets: 35,00 €

Amb descomptes

Abonaments amb descomptes

– Persones majors de 65 anys
– Pensionistes
– Discapacitats

Matricula: Gratuita

Cuota mensual:
– Individual 17,25 €
– Familiar 27,00 €

Horari de Bany lliure
de dilluns a divendres: de 7:00h a 14:00h

Documentació necessària:
– Dues fotos grandària carnet
– Fotocòpia del DNI.
– Dades bancàries
– Fotocòpia del llibre de família (únicament abonaments familiars)
– Carnet de pensionista
– Carnet de minusvalidesa

Cursets adults horabaixa

Abonament cursets adults horabaixa

PREU: 58 € mensuals

AQUEST ABONAMENT INCLOU:

-ACCÉS A LA PISCINA EN HORARI DE BANY LLIURE

Dilluns a divendres de 08:30 a 15:00 h.

Dissabtes de 15:00 a 21:00 h.

Diumenges i festius de 08:00 a 20:00 h.

-ACCÉS IL·LIMITAT A LES CLASSES DE NATACIÓ

Dilluns dimecres i divendres (nivell mitjà/alt) 15:45 h.

-ACCÉS SALA MÀQUINES GIMNÀS WOMEN

Dilluns a divendres 11:00 a 15:00