Duració del curs:
de l’1 de setembre al 30 de juny
Duració de totes les classes: 40 minuts

Matricula tots els cursets:30 € Els majors de 65 anys no paguen matricula. Els abonaments fixes no paguen matricula y tenen un descopmte de 6,00€ mensuals per curset si hi van 2 ò més dies i 3 € si hi van 1 dia.
Els abonats temporals no tenen descompte

Proves de Nivell: de dilluns a dijous a les 17:00 i a les 19:30 h. i divendres a les 17:00 h.
Cursets d´adults MATINALS i Aqua-gym MATINAL: veure també informació ABONAMENTS MATINALS

Iniciació (de dos anys i mig a quatre anys)

Dies Horari Quota mensual
3 DIES (DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES)17:15H Y 18:00H 71,00 €
2 DIES (DIMARTS-DIJOUS/DILLUNS-DIMECRES)17:15H Y 18:00H 67,00 €
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:15H Y 18:00H 44,00 €
DISSABTES 10:15H, 11:00H Y 11:45H 47,80 €

Infantil (de cinc anys a dotze anys)
Dies Horario Quota mensual
3 DIES (DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES)17:15 H Y 18:00 H 59,95 €
2 DIES (DIMARTS-DIJOUS/DILLUNES-DIMECRES) 17:15 H Y 18:00 H 55,95 €
UN DIA (DE DILLUNS A DIVENDRES)17:15 H Y 18:00 H 43,50 €
DISSABTES 10:15 H, 11:00 H Y 11:45 H 47,80 €

Pre-junior i junior (de dotze anys a divuit anys)
DiesHorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA18:45h 35,00€
DOS DIES A LA SETMANA 18:45h 57,90€
TRES DIES A LA SETMANA 18:45h 65,60€
QUATRE DIES A LA SETMANA 18:45h 68,00€

Adult (a partir de divuit anys) veure també informació Abonaments Matinals
DiesHoraris Quota mensual
3 DIES (DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES)15:45 H A 16:25 H.65,90€
2 DIES (DILLUNS-DIMECRES)15:45 H A 16:25 H.
21:00 H. A 21:40 H.
59,30€
UN DIA A LA SETMANA 35,00€

Aqua-gym veure també informació Abonaments Matinals
Dies HorariQuota mensual
UN DIA A LA SETMANA (DE DILLUNS A DIJOUS)10:15H 35,00€