Dades actualitzades a: 21/10/2017

Absolut hivern
Lloc:Barcelona
Dates:23-26 /11/2017

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1DE CELIS MONTALBAN, ALEX1993XXX
2DE CELIS MONTALBAN, SERGI2000XXXXXXXX
3DZIUBINSKI, ADAM1983X
4GUILLEN, XAVIER0000X
5HIERRO PUJOL, AINA1998XXXXXXXX
6MASCARO TROBAT, MARIA1999XXXXX
7MULET MATHEU, ANTONIO1998XXXXX
8NOGUERA TOMÀS, MIQUEL2000XXXXX
9OLIVA VILLANUEVA, LUCIA2000XXXXXXXXX
10PERELLO FERRER, MARC1992XXX
11PERELLO FERRER, Mª PILAR2000XXXXXX
12PERRELLÓ RIBAS, DOLORS2000XXX
13PIÑEIRO AMONDARAIN, JON 2000XXXX
14PONS RAMON, JOAN LUIS1996XXXXXXXXX
15REYNES VALLVERDU, JOAN1997XXXX
16TRETT OLIVER, TONY JOE 1999XXXXXXX

Relleus4x50L4x100L4x200L4x50E4x100E
Masculí
Femení

Junior hivern
Lloc:
Dates:7 - 11 abril 2018

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1ALVAREZ FERNANDEZ, CLAUDI2002X
2DE CELIS MONTALBAN, SERGI2000XXXXXXX
3GUILLEN, XAVIER0000XXX
4NOGUERA TOMÀS, MIQUEL2000XXXXX
5PIÑEIRO AMONDARAIN, JON 2000XXXXX
6SALA RODRÍGUEZ, AINA2002X
7SERRA BONET, MARÍA2002X

Relleus4x100L4x200L4x100E
Masculí
Femení

Infantil hivern
Lloc:
Dates:22 -25 març 2018

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1DIAZ GUERRERO, SAMUEL2003XXX
2ELICABE CATALAN, LUCIA2003XX
3REYNES VALLVERDU, SALVADO2002X
4VENY OLIVER, MATEU2002XX

Relleus4x100L4x200L4x100E
Masculí
Femení

Absolut Open
Lloc:
Dates:7 -11 abril 2018

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1DE CELIS MONTALBAN, ALEX1993XXX
2DE CELIS MONTALBAN, SERGI2000XXXXXX
3GUILLEN, XAVIER0000X
4HIERRO PUJOL, AINA1998XXXXXX
5MASCARO TROBAT, MARIA1999XXXXX
6MULET MATHEU, ANTONIO1998XXXXX
7NOGUERA TOMÀS, MIQUEL2000XXX
8OLIVA VILLANUEVA, LUCIA2000XXXXXXXX
9PERELLO FERRER, MARC1992XXX
10PERELLO FERRER, Mª PILAR2000XXXXXX
11PIÑEIRO AMONDARAIN, JON 2000XXXXX
12PONS RAMON, JOAN LUIS1996XXXXXXXXX
13REYNES VALLVERDU, JOAN1997XX
14TRETT OLIVER, TONY JOE 1999XXXXX

Relleus4x50L4x100L4x200L4x50E4x100E
Masculí
Femení

Junior estiu
Lloc:
Dates:11 - 15 julio

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1ALVAREZ FERNANDEZ, CLAUDI2002XX
2DE CELIS MONTALBAN, SERGI2000XXXXX
3GUILLEN, XAVIER0000XXXX
4NOGUERA TOMÀS, MIQUEL2000XXXXXX
5PIÑEIRO AMONDARAIN, JON 2000XXXXX
6RUBIO BUJOSA, MARIA2002X
7SALA RODRÍGUEZ, AINA2002X
8SASTRE GALARZO, JAUME2000X
9SERRA BONET, MARÍA2002XX

Relleus4x100L4x200L4x100E
Masculí
Femení

Infantil estiu
Lloc:
Dates:26 - 29 juliol

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1DIAZ GUERRERO, SAMUEL2003XX
2ELICABE CATALAN, LUCIA2003XX
3REYNES VALLVERDU, SALVADO2002XX
4VENY OLIVER, MATEU2002XXX

Relleus4x100L4x200L4x100E
Masculí
Femení

Aleví Estiu
Lloc:
Dates:19 - 22 juliol

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1SIQUIER RIPOLL, NESTOR2004XX

Relleus4x100L4x200L4x100E
Masculí
Femení

Absolut estiu
Lloc:
Dates:11 - 15 juliol

NomAny50L100L200L400L800L1500L50M100M200M50E100E200E50B100B200B100X200X400X
1DE CELIS MONTALBAN, ALEX1993X
2DE CELIS MONTALBAN, SERGI2000XXXXX
3GUILLEN, XAVIER0000X
4HIERRO PUJOL, AINA1998XXXXX
5MASCARO TROBAT, MARIA1999XXXX
6MULET MATHEU, ANTONIO1998XXXX
7NOGUERA TOMÀS, MIQUEL2000X
8OLIVA VILLANUEVA, LUCIA2000XXXXXXXXX
9PERELLO FERRER, Mª PILAR2000XX
10PIÑEIRO AMONDARAIN, JON 2000XXXX
11PONS RAMON, JOAN LUIS1996XXXXXXXX
12REYNES VALLVERDU, JOAN1997X
13TRETT OLIVER, TONY JOE 1999XXX

Relleus4x50L4x100L4x200L4x50E4x100E
Masculí
Femení