Nedadors amb noves mínimes

Convocatòria Assemblea General

Dia 24 d’octubre a l’Aula Social del Club

Segons el que disposa l’article 13è dels Estatuts del Club Natació Palma, es convoca l’Assemblea General Ordinària el proper dia 24 d’octubre a l’Aula Social del Club, segons el següent horari:
19:00 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria

Ordre del Dia:
1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2- Memòria esportiva i social de la temporada: setembre 2013 a agost 2014*
3- Liquidació del pressupost de l ́exercici 2013. Balanç i compte de pèrdudes i guanys al 31/12/13. Inventari al 31/12/2013
4- Pressupost 2014
5- Import quotes socis i nedadors.
6- Ratificació de nous socis
7- Precs i preguntes.

Esperam la vostra assistència.

Catalina Corró, a l’Equip Nacional Absolut (ENA) 2014-2015

És la segona vegada que donam l’enhorabona a na Catalina aquesta setmana. I no és per menys!. La RFEN ha publicat el llistat de nedadors que formaran part de l’equip Nacional Absolut(ENA) 2014-2015.

Quaranta i una mínima de referència són les que han aconseguit (33 en categoria femenina i 9 en masculina) i que donen dret a formar part de l’ENA.

Catalina Corró amb 4:42:71, en la prova de 400 estils, ha entrat a formar part d’aquest grup.

Catalina CorróENA 2014-2015

Tramitació llicències temporada 2014-2015

Avui mateix haureu rebut, per correu electrònic, els impresos i la informació necessària per tramitar la llicència federativa per la temporada 2014-2015.
Es recorda que la documentació s’ha d’entregar a l’oficina del Club abans del 27 de setembre
Veure informació