Abonaments

Abonaments anuals

  • Matricula d’Inscripció: 35,00 € (Gratuit per a majors de 65 anys)
  • Abonament Individual: 30,00 € (mensual)
  • Abonament Familiar: 43,50 € (mensual);  inclou matrimoni i fills menors de 18 anys.

       Tots els abonats poden utilitzar la piscina durant les hores de bany lliure i, a més a més, beneficiar-se d’un descompte en   totes les activitats que es duguin a terme al club.

Horari de bany lliure temporada 2020-2021
SETEMBRE
De dilluns a divendresde 07:00h a 17:00h
Dissabtesde 08:00h a 14:30h i de 17:00h a 20:00h
Diumenges i festius De 08:00h a 20:00h
D'OCTUBRE A MAIG
De dilluns a divendresde 07:00h a 16:00h
Dissabtesde 08:00h a 14:30h i de 17:00h a 20:00h
Dimenges i festiusde 08:00h a 14:00h
JUNY
De dilluns a divendresde 07:00h a 16:00h
Dissabtesde 08:00h a 20:00h
Diumenges i festiusde 08:00h a 20:00h

          Documentació necessària per a fer la inscripció:

– Dues fotos grandària carnet per persona
– Fotocòpia del DNI
– Fotocòpia del llibre de família (únicament pels abonats familiars)
– Dades bancàries

 El pagament de la matrícula i la primera mensualitat s’efectuarà a l’inscriure’s a l’oficina, les següents mensualitats per domiciliació bancària, causant baixa del Club a la segona devolució de la quota sense motiu justificat.